DIAGNOSTYKA


Jako psycholog zajmuję się diagnostyką:

 • osobowości
 • depresji
 • zaburzeń lękowych i innych
 • treningiem EEG-Biofeedback (Bioexplorer oraz Videopuzzle, gry BioPlay)


  Trening EEG - Biofeedback wykonuję w oparciu o:

  • zaświadczenie od lekarza neurologa (ew. psychiatry) o braku przeciwskazań do treningu
  • Raport QEEG
  • wywiad psychologiczny


    Skierowany jest do dzieci, u których stwierdzono:

    • nadpobudliwość psychoruchową (ADHD)
    • zaburzenia uwagi (ADD)
    • dysleksję, dysgrafię, dyskalkulię
    • zaburzenia emocjonalne - depresja, lęki, labilność 
    • podwyższoną agresję
    • spektrum autyzmu 
    • zespół Aspergera,

      do dorosłych, funkcjonujących w nadmiernym stresie oraz do osób cierpiących na:
     • stres pourazowy
     • wypalenie zawodowe
     • chroniczne zmęczenie
     • depresję
     • fobie społeczne
     • zaburzenia snu - bezsenność
     • uzależnienia.

      a także:
      • dzieci chcących mieć "dobry start" w szkole 
      • uczniów i studentów chcących poprawić swoje wyniki w nauce
      • osób, które chcą szybko nauczyć się języka obcego
      • uczniów szkół artystycznych, muzycznych, gdzie potrzebna jest nauka redukcji napięcia emocjonalnego
      • sportowców w celu osiągniecia lepszych wyników sportowych
      • menadżerów, osobom na kierowniczych stanowiskach pracujących pod ciągłym stresem
      • osób starszym w celu poprawy funkcji poznawczych  
      • osób, które pragną zwiększyć swoje działania twórcze
      W treningach stosuję:

      • HiBeta down (stany lękowe, zaburzenia kompulsywne)
      • AlphaUp (wypalenie zawodowe, poczucie wyeksploatowania przez długotrwały stres, rozbiegane myśli, uzależnienia
      • Trening Alpha - Theta (trening relaksacyjny, zaburzenia nerwicowe, trudności z zasypianiem))
      • Wzmacnianie SMR i inne
      • Trening osób zdrowych - Peak Performance - nastawiony jest na optymalizację osiągnięć, poprawę pamięci, koncentracji i uwagi; redukuje napięcie emocjonalne, pomaga radzić sobie ze stresem, podnosi samoocenę, poprawia nastrój, zwiększa kreatywność.