Szanowni Państwo!   Terapia EEG - Biofeedback skierowana jest szczególnie do dzieci cierpiących na:

 • nadpobudliwość psychoruchową (ADHD)
 • zaburzenia uwagi (ADD)
 • dysleksję, dysgrafię, dyskalkulię
 • zaburzenia emocjonalne - depresja, lęki, labilność 
 • podwyższoną agresję
 • spektrum autyzmu, zespół Aspergera 
oraz do dorosłych, funkcjonujących w nadmiernym stresie oraz do osób cierpiących na:
 • stres pourazowy
 • wypalenie zawodowe
 • chroniczne zmęczenie
 • depresję
 • fobie społeczne
 • zaburzenia snu - bezsenność
 • uzależnienia
 • bóle migrenowe
      W terapii wykorzystuję oprogramowanie Bioexplorer amerykańskiej firmy Cyberevolution oraz sprzęt Neurobit Optima. 
       
    Wstępne treningi przeprowadzane są w oparciu o sprzęt Star Wars Force Trainer I w formie zabawy. 
     Ukończyłem studia psychologiczne (5 - letnie magisterskie) na Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Psychologii KUL w Lublinie. Posiadam uprawnienia do wykonywania zawodu psychologa w krajach UE (certyfikat Socialstyrelsen w Szwecji) oraz ukończony I i II stopień Terapii EEG Biofeedback zgodny z wytycznymi Biofeedback Certification International Alliance uzyskany w Centrum Rozwoju Biofeedback w Warszawie. Jestem członkiem zwyczajnym Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów i Trenerów Biofeedback (https://pstitb.org.pl).
   Od wielu lat pracuje w ośrodkach rehabilitacyjnych na oddziale rehabilitacji neurologicznej,  ogólnoustrojowej oraz ZOL i DPS.